Ge dig själv en present, som varar livet ut.

Vi glömmer ofta bort vem som borde vara huvudpersonen i det egna livet. Vissa har aldrig ens tänkt tanken att det kunde vara han eller hon själv - det har alltid funnits någon annan eller något annat, som fått det bästa utrymmet i vederbörandes liv.


Att arbeta med sig själv i terapi, att arbeta med sin karriär i coaching, eller att ta emot handledning i sitt arbete, är att ge sig själv något mycket värdefullt. Det är dessutom början på en livslång gåva, som ingen kan ta ifrån dig.


Stress, obalans, sorg, förlust, livskris, depression och nedstämdhet, medberoende, psykosomatiska besvär, oro och ångest är sådant som kan föranleda dig att söka hjälp. Det kan också vara längtan efter personlig utveckling eller behov av ledarskapsutveckling, som får dig att ta kontakt.


Jag erbjuder arbetsrelaterad handledning, då jag anser att alla vi som jobbar med människor, mår bra av att stärka oss själva personligen och därigenom kvalitetssäkrar oss professionellt.


Även par som är i behov av parterapi är välkomna.

Välkommen från där du är just nu!Karriärcoaching


Känner du att du är på fel plats?


Karriär eller livsvägsarbete handlar både om att känna in sig själv och omvärlden och om att kunna lägga en plan för hur man tar sig framåt i den önskade riktningen. Det handlar både om arbetsdelen och om de andra delarna i ens liv.


Som coach har jag mött både varslade, arbetslösa och anställda, som inte varit nöjda med sin arbetstillvaro. Efter att ha arbetat med: Vem är jag? Vad vill jag? Vad kan jag? Vad hindrar mig? omvärldsanalys, ansökningshandlingar, nätverksinventering och kanske intervjuträning och presentationsträning, har man en bättre och mer uppdaterad syn på sin situation. Genom detta arbete får man dessutom naturligt en mycket bättre koll på sig själv och därigenom ett bättre självförtroende. En god och genomarbetad handlingsplan gör att vägen framåt ter sig både mer görlig och lockande istället för oöverstiglig.

Som coach finns jag längs vägen och påminner om värden och kvalitéer som du har, men kanske glömmer bort. Jag hjälper dig att se om du håller den riktning du önskade, eller om det är dags att omvärdera målet.


Jag jobbar både med enskilda individer och med grupper.

Kontakta mig för ett skräddarsytt upplägg.


Samtalsterapi


När livet värker!


I terapin jobbar vi främst med samtal, men även med bilder, visualiseringar, meditationer och drömmar. Vi använder inte bara intellektet utan även kroppen och känslorna och tränar på att lita på den egna intuitionen och att lyssna efter ens inre röst.

Arbetet handlar ofta om kombinationen: läka känslomässiga sår och lära känna sig själv. Genom detta medvetandeskapande, tar du som klient tillbaka och återerövrar ditt eget utrymme, både känslomässigt och intellektuellt.

Tillsammans jobbar vi på relationen till dig själv, undersöker vem du är och utmanar dig att acceptera, allt det som är du. Att låta hela du få plats och utrymme i ditt liv, skapar en känsla av frihet och ger dig energi att ägna dig åt annat i livet, än att bära runt på eller trycka undan svåra känslor.

När man kan ge sig själv utrymme, kan man också ge livet utrymme. Att våga lita på att man själv bär och på att livet bär en, bjuder avslappning, kreativitet och medveten närvaro i nuet.

Psykosyntesterapi är ett kärleksarbete, gentemot både sig själv och livet.


Handledning


Få hjälp att se på dig själv och din situation utifrån!


Oavsett om du är ny i din yrkesroll eller erfaren - att möta och jobba med människor, utmanar och stimulerar oss på olika sätt i vår arbetsvardag.


Vi har kolleger som påverkar oss.

Du som ledare behöver förhålla dig till dina medarbetare.

Du som pedagog har elever som får dig att reagera på olika sätt.

Som vårdpersonal och socialarbetare möter du människor i utsatta lägen.


Alla möten med andra människor, sätter igång tankar och känslor hos oss själva. Vi tenderar att projicera ut och läsa in våra egna sätt att se på saker och ting, när vi försöker tolka och förstå andra. Detta är allmänmänskligt, för att försöka skapa mening i möten.


Handledning hjälper dig att se på en relation utifrån och inte bara genom de egna invanda glasögonen. Härigenom får du hjälp att förstå varför vissa relationer kan vara mer utmanande för dig, än andra. Hur komma vidare när det har kört fast? Hur hantera möten och relationer som känns besvärliga för dig? Vad behöver du utveckla personligen eller professionellt för att klara av ditt jobb bättre?

Handledningen är en möjlighet för dig att titta närmre på frågor som inte riktigt ryms i arbetsvardagen. Och behovet av handledning har inte att göra med hur stor eller liten din yrkeserfarenhet är, snarare med hur villig du är att utvecklas!


Du utvecklas både personligen och professionellt genom handledning.

Parterapi


Hur kan ni fortsätta att växa sida vid sida?


Har ni blivit för olika? Har ni glömt varför ni ville vara nära varandra? Har ni inte givit relationen tid och plats? Är det en massa annat eller andra som tar plats? Ger ni varandra plats?


Par som är intresserade av parterapi och av att undersöka och skapa utrymme för relationen, är varmt välkomna.


Jag samarbetar vid behov med min manliga terapeutkollega Dominic Venter.


Psykosyntes

Psykosyntesterapin skapades i början av 1900-talet i Italien av Roberto Assagioli. Han var samtida med Freud och Jung och har påverkats av deras psykologi. Men han var mån om att skapa en psykologi och en terapi som är mångfacetterad och djupgående även på ett filosofiskt och andligt plan. Med andlighet menas inte någon religiös tillhörighet, utan en vördnad inför livet och en tillit till att det vill oss väl, trots att det inte alltid blir som vi tänkt eller förväntat oss.

Filosofiskt sett knyter Psykosyntesen mycket an till österländska och holistiska sätt att se på livet och tillvaron.


Läs mer:

www.psykosyntesforeningen.se

www.psykosyntesakademin.se

www.psychosynthesis.net


www.archivoassagioli.org

 Josefin Hjelm

Jag tar emot klienter i samtalsterapi, coaching och handledning i min mottagning på Gamla Väster i centrala Malmö samt på Hälsans Hus i centrala Lund. Jag jobbar även online.


I mitt arbete tar jag emot kontinuerlig handledning och är ansluten till yrkesorganisationen Psykosyntesföreningen, med tillgång till extern kvalitetsgranskning. Som diplomerad vid Psykosyntesinstitutet i Göteborg år 2006, har jag även en europeisk godkänd standard som Psykosyntesterapeut via EFPP European Federation of Psychosynthesis Psychoterapy.


Jag är beteendevetare i botten och har mer än tjugo års erfarenhet av kvalificerad vägledning, coaching och grupputbildning. Jag har arbetat både som anställd och som konsult i egen firma.


Att arbeta med terapi, coaching och handledning, är för mig ett kärleksfullt sätt att hålla mig i god själslig trim. Jag är tacksam för varje person jag har arbetat med och för förmånen att få vara i genuina möten med en annan människa.

Välkommen när du behöver det!

Skriv eller ring för kontakt: